Verduurzamen stolp en bewoning door senioren als variant van kangoeroewoning

Een stolpboerderij is een unieke gezinswoning. Maar het is ook een fantastische kangoeroewoning. Kangoeroewonen betekent dat twee of drie generaties samenwonen in hetzelfde huis, maar toch apart. Elk gezin heeft zijn privéwoning; deze vorm van samenleven komt steeds meer voor. Er is nóg een variant: senioren die samen een stolp bewonen met behoud van privacy en voor elkaar zorgen in een landelijke omgeving. Misschien bent u zelf op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor bewoning van uw stolp. Medemblik telt honderden stolpen en een deel is hiervoor geschikt, maar er zijn wél regels voor.

De regels in Medemblik om samen met bijvoorbeeld ouders in een stolp te wonen, zijn nogal technisch. Daarom wordt belangstellenden aangeraden contact op te nemen met de Afdeling Omgeving en Samenleving van de gemeente, telefoon (0229-586000). Want een stolp mag worden gesplitst in twee woningen; maar meer dan twee woningen is niet toegestaan. Een stolp mag ook maar door maximaal twee huishoudens worden gebruikt. Ouders mogen wel inwonen, maar mogen geen eigen woongedeelte met keuken hebben. Hetzelfde geldt voor senioren: zij mogen wel gezamenlijk een huishouden vormen, maar drie of meer stellen ieder hun eigen woning in een stolp is niet toegestaan. Verder mogen het uiterlijk van de stolp en het terrein om de stolp door splitsing niet veranderen: de stolp moet zichtbaar zijn als één stolp. De regels staan in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Ook is de mantelzorg hierin geregeld. Op donderdag 11 december was er een bijeenkomst waarin werd verkend hoe de verduurzaming van stolpboerderijen kan worden gerealiseerd in Nieuw Bouwlust, Kleiweg 3 in Anna Paulowna. Ook was er een open dag op zaterdag 13 december. Hierover is informatie beschikbaar op www.nieuwbouwlust.nl. Een kijkje nemen bij Nieuw Bouwlust kan overigens nog steeds.

Omdat Medemblik zoveel stolpen heeft, vormen deze een wezenlijk onderdeel van het cultureel erfgoed, waarop de gemeente zuinig is. Daarom organiseerde de gemeente samen met de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ in mei jl. een uitwisseling van kennis en ervaring over het duurzaam conserveren en gebruiken van de stolp. Het doel is het wonen in de stolp aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Deze bijeenkomst was onderdeel van het programma Duurzaam Medemblik, waarmee de gemeente zich actief inzet om bewustwording en energiebesparing bij bewoners, instellingen en bedrijven te stimuleren.